-

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM ANDNINGSSKYDD

Förstå allt om andningsskydd med vår guide. Lär dig vikten av högkvalitativa filtrerande halvmasker, hur de fungerar, och hur du säkerställer en perfekt passform. Vår FAQ besvarar vanliga frågor om användning, funktioner, och skillnader mellan skyddsklasser FFP2 och FFP3. Det är din hjälp för att skydda din andning i arbetsmiljön.

 

Andningsskydd skyddar dina lungor från skadliga partiklar i luften som kan orsaka allvarliga, ibland livslånga eller dödliga sjukdomar.

En högkvalitativ mask har effektivt filtermaterial som fångar upp partiklarna och håller kvar dem, samtidigt som andningsmotståndet blir mycket lågt. Utöver detta erbjuder masken en passform som bidrar till att det sitter tätt och är skönt. Vår senaste serie Zekler 1500 är ett andningsskydd som vi varmt rekommenderar. Klicka HÄR för att läsa mer.

Filtrerande halvmasker använder högeffektivt filtermaterial för att fånga upp skadliga partiklar från inandningsluften, medan utandningsluften passerar genom filtermaterialet eller en utandningsventil.

Skägg eller skäggstubb förhindrar att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet, vilket signifikant minskar skyddseffektiviteten.

Utandningsventil minskar andningsmotståndet och ventilerar effektivt ut fukt, värme och koldioxid, vilket ökar komforten under användning.

Att den filtrerande halvmasken har en flexibel nästätning och vävda resårband som justeras för perfekt placering och passform. Det säkerställer en komfortabel, tät och säker passform. Zekler 1502, 1502V och 1503V är andningsskydd är mycket uppskattad och som vi varmt rekommenderar. Klicka HÄR för att läsa mer.

Skyddsklasserna FFP1, FFP2, och FFP3 anger maskens filtreringseffektivitet och skyddsfaktor, där FFP3 erbjuder högst skyddsnivå mot partiklar.

Filtrerande halvmasker FFP2 och FFP3 skiljer sig åt i filtreringseffektivitet och skyddsnivå. FFP2-masker filtrerar ut minst 94% av luftburna partiklar, medan FFP3-masker filtrerar ut minst 99%. Detta innebär att FFP3 erbjuder ett högre skydd mot finare partiklar, vilket är särskilt viktigt i miljöer med mycket höga koncentrationer av skadliga partiklar eller där virusnärvaro är av betydelse. Valet mellan FFP2 och FFP3 beror på den specifika riskbedömningen för arbetsmiljön.

Ventilen på en filtrerande halvmask har till uppgift att underlätta utandning genom att minska ansamling av värme och fukt inuti masken. Detta gör att andningsmotståndet blir lägre, vilket bidrar till ökad komfort för användaren, särskilt under längre användningsperioder eller i varma arbetsmiljöer. Ventilen hjälper till att hålla masken torrare och mer bekväm, men den filtrerar inte luften som användaren andas ut. Prioritera en mask med ventil av hög kvalitet för bästa prestanda. Läs mer om Zeklers andningsskydd genom att KLICKA HÄR.

En modell med luktfilter har ett lager av aktivt kol som skyddar mot illaluktande ångor och gaser under hygieniska gränsvärden. Läs mer om filtrerande halvmask med filter mot lukt genom att KLICKA HÄR.