-

VISSELBLÅS

Vi värdesätter integritet och etiskt företagande. Om du har upptäckt några oegentligheter, är vi tacksamma om du delar din information med oss. Använd vår visselblåsarfunktion för att anonymt rapportera eventuella missförhållanden och bidra till en sund och transparent arbetsmiljö.

Använd vår visselblåsarfunktion HÄR

Vi tar varje rapport på största allvar och garanterar konfidentialitet i enlighet med våra riktlinjer.