-

Mer om ögonskydd

​​​​​​​

TESTMETODER FÖR ÖGONSKYDD

Mekaniskt test enligt EN 166 (förbättrad styrka) utförs bland annat, genom en stålkula med 22 mm i diameter som släpps på glaset med en hastighet av 5.1 m/s. ”S” markerar att detta test har utförts.

YTTERLIGARE TEST FÖR MOTSTÅNDSKRAFT MOT HÖGHASTIGHETSPARTIKLAR

En stålkula med 6 mm i diameter används och skjuts mot skyddsglaset.

Lågenergi anslag vid 45 m/s är markerat med ”F” (glasögon, korgglasögon, visir).

Medelenergi anslag vid 120 m/s är markerat med ”B” (korgglasögon, visir).

Högenergi anslag vid 190 m/s är markerat med ”A” (visir).

OPTISKT TEST

Ögonskyddets optiska kvalitet delas in i tre klasser. Linser är markerade med 1, 2 och 3.

STANDARD BESKRIVNING

EN 166

Ögonskydd, krav och specifikationer

EN 167

Ögonskydd, optiska testmetoder

EN 168

Mekaniska tester beskriver de olika testmetoderna enligt kraven i EN 166 och andra standarder för ögonskydd.

EN 169

Ögonskydd, svetsfilter

EN 170

Beskriver filterkrav för UV-strålning

EN 171

Beskriver filterkrav för IR-strålning

EN 172

Solglasögon för professionell användning, även vid bländande ljus

EN 175

Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning

EN 207/208

Filter mot laserstrålning/filter för justering av lasern.

EN 379

Ögonskydd, svetsfilter med automatiskt nedbländande svetsglas (omställbar ljusflödestransmittans eller dubbel ljusflödestransmittans).

EB 1731

Ögon- och ansiktsskydd med trådnät mot mekaniska risker och/eller värme. För professionell eller andra typer av användning.