-

Det vinner du med rätt skydd mot buller

Buller är mer eller mindre vanligt i olika arbetsmiljöer. Första tanken kan vara att hörselskydd bara är något som skyddar hörseln, men effekterna är fler än så. Bra skydd som används rätt, påverkar både arbetsprestation och kroppsfunktioner.

MINDRE STRESS

Buller kräver högre ansträngning för att du ska kunna prestera bra. Under långvarig bullerexponering ökar utsöndringen av stresshormoner i kroppen och det kan även leda till förhöjt blodtryck och ökad muskelspänning. De negativa effekterna motverkas effektivt med bra hörselskydd.

​​​​​​​

25%

En fjärdedel av alla arbetstagare i Sverige anser att de är störda av ljud på jobbet mer än en fjärdedel av tiden. Buller som riskerar att skada hörseln är vanligast inom industrin, byggbranschen och i militär- och polisyrket.

​​​​​​​

BÄTTRE KOMMUNIKATION

I en bullermiljö blir det svårare att samtala med kollegor. Dessutom blir möjligheterna mindre när det gäller att uppfatta varningssignaler. Hörselskydd med lagom mycket dämpning gör att du kan kommunicera med omgivningen utan att hörseln tar skada av buller.

​​​​​​​

HÖGRE LÄSFÖRMÅGA

En människa kan bara ha full uppmärksamhet under en viss tid. Buller påverkar koncentrationen och förmågan att ta in skriven och muntlig information försämras. Hörselskydd bidrar till att informationen uppfattas på rätt sätt.

​​​​​​​

BÄTTRE FOKUS

Luckor i uppmärksamheten kan uppstå tidigare och oftare när vi utsätts för buller. Det kan resulterar i att man presterar sämre, att problemlösningsförmågan reduceras och att kvaliteten sjunker på de arbetsuppgifter som man utför.