-

Dämpningsnivåer

För att förenkla valet har vi delat in skydden i tre nivåer.

NIVÅ 1

NIVÅ 1

Dämpning som lämpar sig för låg till medelhög bullernivå.

NIVÅ 2

NIVÅ 2

Dämpning som lämpar sig för medelhög till hög bullernivå.

NIVÅ 3

NIVÅ 3

Extra dämpning för mycket höga bullernivåer.

Det är viktigt att välja ett skydd som inte ”överdämpar”. Vi klarar bara en viss mängd buller varje dag innan vi riskerar permanenta hörselskador. Faktorer som spelar in är bullrets intensitet och hur mycket tid vi spenderar i den bullriga mijön. Exempelvis påverkas vi lika mycket av 15 minuter i en miljö med 100 dB(A) som av 8 timmar i en miljö med 85 dB(A). Kom också ihåg att det inte enbart är på arbetsplatsen som din hörsel kan påverkas av buller.

Väldesignade skydd har en bullernivå mellan 70 och 80 db(A) under kåporna. Det förhindrar att användaren blir isolerad och gör det möjligt att höra ljud från omgivningen. Om man väljer rätt skydd är chansen betydligt större att det används under hela arbetspasset, vilket är en förutsättning för att få önskad effekt av skyddet. Även en kort stund av oförsiktighet kan reducera hörselskyddens effekt markant.

MÄTMETODER

Hörselskyddens dämpningskapacitet beskrivs i metoderna nedan. De olika dämpningsvärdena är fastslagna för varje hörselskydd i produktområdet eller i användarguiden som medföljer hörselskydden.

Oktavbandmetoden används för att fastställa hörselskyddens dämpning sett till genomsnittligt värde och standardavvikelser i de åtta oktavband som standarden kräver.

H-M-L används för att mäta hörselskyddens dämpning i förhållande till hög (H), mellan (M) och låg (L) bullerfrekvens. Anges i decibel (dB).

SNR (Single Number Rating) är en förenklad beskrivning av hörselskyddens dämpning. Ett värde beräknas baserat på hörselskyddens oktavbandsvärde. Anges i decibel (dB).