-
29.05.2024

SÅ JUSTERAR DU DIN SKYDDSHJÄLM PÅ BÄST SÄTT

Dela artikeln:

Att justera en skyddshjälm korrekt är mycket viktigt för att säkerställa både säkerhet och komfort när du arbetar. En korrekt anpassad skyddshjälm skyddar huvudet effektivt och minimerar risken för skador vid olyckor. I denna guide kommer vi att beskriva hur du justerar din skyddshjälm på bästa sätt.

JUSTERA HUVUDREMMEN

För att anpassa hjälmen, börja med att fälla ner huvudremmen från förvaringsläge (1) till användningsläge. Modellerna Zone Standard och Zone Electro har två (2) användningslägen, medan Zekler Mips har fem (2-5) användningslägen.

Justera rätt höjd och lokalisera inställningsratten på baksidan av skyddshjälmen. Genom att vrida på denna ratt kan du justera omkretsen så att hjälmen sitter tätt men bekvämt runt huvudet. Kontrollera att storleken är rätt inställd genom att skaka på huvudet. Hjälmen ska då inte röra sig åt något håll.

       

På modeller som Zekler Zone Standard och Zekler Zone Electro finns dessutom möjlighet att justera huvudremmens omkrets vid huvudremsskarven nära öppningarna för hörselskydd. Genom att knäppa loss och flytta de två delarna vid skarven kan du minska eller öka huvudremmens omkrets. För en optimal passform kan huvudremmen också justeras vertikalt framtill genom fyra lägen. På sidorna, vid huvudremsskarven nära öppningarna för hörselskydd, finns även två delar som kan knäppas loss och flyttas för att öka eller minska huvudremmens omkrets.

ANPASSA HAKREMMEN

Hakremmen på en skyddshjälm spelar en viktig roll för hjälmens stabilitet och säkerhet. Hakremmen ska passera under hakan och sitta nära huden utan att strypa eller hänga för löst. Använd justeringsklämmorna för att korta eller förlänga hakremmens längd.

För att säkerställa att hakremmen är rätt justerad, gör följande test: Se till att du kan få in ett finger mellan hakan och hakremmen, öppna sedan munnen brett och kontrollera att hjälmen dras nedåt. Detta indikerar att hakremmen är korrekt justerad. Det är också viktigt att hakremmen bildar ett "Y" under öronen för att undvika konflikt med eventuella hörselkåpor.

När du använder hjälmen för första gången, justera remmarna så att de sitter tätt nedanför öronen. Använd de flyttbara spännena för att bilda ett "Y" under örsnibben. Om hörselskydd används, justera remmarna för att undvika glapp under kåporna. Remmen ska sitta under käken, mot halsen och spännet ska inte vila mot käken. Justera remmen så att den sitter lagom hårt.

    

VILKA SKYDDSHJÄLMAR FUNKAR DENNA GUIDE FÖR? 

Denna guide är utformad för att vara tillämplig på Zeklers skyddshjälmar, Zone Standard, Zone Mips och Zone Electro. Principerna för justering och anpassning av remmar och passform är generella och kan tillämpas på olika typer av huvudskydd. Oavsett hjälmmodell, se alltid till att följa tillverkarens specifika instruktioner för justering och underhåll.

VÅRA SKYDDSHJÄLMAR

Vi erbjuder ett brett utbud av skyddshjälmar och tillbehör som uppfyller höga säkerhetsstandarder. Med dessa enkla steg kan du säkerställa att din skyddshjälm sitter korrekt och ger dig det skydd du behöver i ditt arbete. Ta hand om er säkerhet med Zekler.