-
19.08.2022

5 VANLIGA MISSTAG VID KÖP AV HÖRSELKÅPOR.

Dela artikeln:

I vilken miljö ska hörselkåporna användas? Hur ser användarens arbetsuppgifter ut? Ska hörselkåporna användas i kombination med annan skyddsutrustning? Svaren minskar risken att begå något av de vanliga misstagen vid köp av hörselkåpor.

1. FÖR MYCKET ELLER FÖR LITE DÄMPNING.

Det är lätt att tro att ju mer ett par hörselskydd dämpar desto bättre är det. Men det är av stor vikt att man väljer en modell med dämpning som passar arbetsmiljön. Skydden ska släppa in lagom mycket ljud och inte orsaka att användaren blir isolerad. Har man skydd som dämpar för mycket sett till arbetsförhållandena, är det lätt hänt att man lyfter på kåporna med bullerexponering som följd.

2. FEL FUNKTIONSVAL

Välj kåpor med rätt funktioner för arbetsrollen. Radio kan vara en nyttig funktion som ökar trivseln vid ett mer stillasittande jobb. Vid exempelvis ett vägarbete kan det däremot bli svårare att höra fordon som närmar sig och då ökar olycksrisken.

3. KOMFORTMISSEN

Ett vanligt misstag är att inte pröva hörselkåporna ordentligt för att känna att de är bekväma. Det gäller i synnerhet om de ska användas under större delen av arbetsdagen.

4. SLARV MED UNDERHÅLLET

Hörselkåpornas tätningsringar är uppbyggda av skum och med tiden hårdnar materialet. Tätningsringarna behöver därför bytas med jämna mellanrum, vilket många glömmer bort.

5. ANPASSNINGEN TILL ÖVRIGA SKYDD

Olika skyddsprodukter används ofta samtidigt under arbetsdagen. Därför är det viktigt att fundera över hur produkterna fungerar tillsammans. Exempelvis har Zeklers skyddsglasögon tunna skalmar för att det inte ska bli en glipa under hörselkåpor som används samtidigt.