-
18.08.2022

5 VANLIGA MISSTAG MED ANDNINGSSKYDD

Dela artikeln:

Tänk efter och välj produkt med omsorg för att skydda lungor och luftvägar på rätt sätt. Då undviker du att göra något av de här vanliga misstagen vid köp av andningsskydd.

1. ARBETSMILJÖMISSEN

Vilka riskämnen finns i luften och i vilken form och koncentrat förekommer den? Finns det syre? Tar du inte reda på det blir det svårt att välja rätt andningsskydd med rätt skyddsklass.

2. PROVMISSEN

Ett andningskydd måste sitta bra för att skydda mot risken. Missa därför inte att prova noggrant så att produkten passar din ansiktsform. Då får du både ett optimalt skydd och en bekväm arbetsdag.

3. KOMBINATIONSMISSEN

Det är lätt att se andningsskyddet som en friståen- de produkt. Men om du samtidigt använder andra skyddsprodukter som exempelvis skyddsglasögon och hörselskydd, är det viktigt att kontrollera att de är anpassade till varandra så att inte funktio- naliteten försämras.

4. SKÄGGMISSEN

Ett passivt andningsskydd med undertryck måste användas korrekt för att uppnå rätt skyddsfaktor. Har du skägg och väljer en mask som ska sitta tätt mot huden, kommer skyddet inte bli tillräckligt.

5. ENGÅNGSMISSEN

Välj aldrig ett skydd som är märkt med NR om det ska användas mer än ett arbetspass. Dessa skydd är ej återanvändbara och ska slängas efter arbetspasset.