-

Så här fungerar det

Filtrerande halvmasker är avsedda för miljöer där luften har normal syrehalt. De är utrustade med ett högeffektivt filtermaterial som fångar upp och håller kvar partiklar. Materialets sammansättning har avgörande betydelse för både filtreringseffekten och andningsmotståndet.

Luften du andas in passerar genom filtermaterialet, medan utandningsluften passerar genom filtermaterialet eller en utandningsventil.
Masker med utandningsventil ger ett lägre andningsmotstånd.

INGET SKÄGG!

Din filtrerande halvmask ger bra och rätt skydd när den används korrekt och sitter tight. Om du har skägg eller grov skäggstubb, kommer den inte att sitta tight mot ansiktet och det reducerar skyddsfaktorn markant. Tillräckligt skydd kommer då inte att åstadkommas.