-

Hvordan fungerer det?

Ved innånding passerer luft gjennom filteretmaterialet; ved utånding passerer luften gjennom filtermaterialet eller gjennom utåndingsventilen. Den beskyttende funksjonen til halvmasker med filter består av et meget effektivt filtermateriale kombinert med tradisjonell mekanisk filtrering og avansert filtreringsteknologi. Partiklene fanges opp og holdes effektivt tilbake i filtermaterialet.

Sammensetningen av filtermaterialet – type, overflatevekt og ytelse er avgjørende for hvor effektivt partiklene filtreres og for grad av pustemotstand. Hvis masken har en utåndingsventil, vil pustemotstanden være lavere. Halvmasker med filter egner seg bare under forhold med normale oksygenverdier i luften.

IKKE SKJEGG!

Halvmasken med filter gir god og riktig beskyttelse når den brukes korrekt og sitter tett inntil ansiktet. Har du skjegg eller kraftige skjeggstubber, sitter ikke masken tett mot ansiktet. Da blir vernefaktoren vesentlig lavere, og masken gir ikke tilstrekkelig beskyttelse.