-

Vägledning

HÖRSELSKYDD

HÖRSELSKYDD

Hörseln är ett av dina viktigaste sinnen och vi vill visa dig hur du skyddar hörseln på bästa sätt under arbetsdagen. Först och främst tillämpas 100% användning och om hörselskydd används hela dagen måste de passa perfekt och få dig att känna dig nöjd och bekväm.

ÖGONSKYDD

Det enda sättet att skydda sig helt från ögonskador på arbetsplatsen är att använda rätt ögonskydd 100% av arbetstiden. För att kunna göra det, krävs det att du är nöjd med ditt ögonskydd. De ska ha rätt passform, passa till uppgiften och inte minst, ha rätt stil.

ÖGONSKYDD
ANDNINGSSKYDD

ANDNINGSSKYDD

För att de ska fylla sina livsviktiga funktioner både idag och i framtiden, krävs det att du skyddar dem från skadliga partiklar. Vissa partiklar är inte bara obehagliga att andas in, utan även så skadliga att de kan orsaka livslång och ibland dödlig sjukdom.