-

Veiledning

HØRSELVERN

Hørsel er en av de viktigste sansene dine, og vi ønsker å vise deg den beste måten å beskytte hørselen på når du er på jobb. Første bud er konsekvent bruk, og skal du bruke hørselsvern en hel dag er det nødt til å passe perfekt og gjøre at du føler deg vel.

HØRSELVERN

ØYEVERN

Den eneste måten å være helt trygg mot øyeskader på arbeidsplassen er å bruke riktig øyevern, 100 % av arbeidstiden. For å gjøre det kreves det at du er fornøyd med øyebeskyttelsen. De skal ha rett passform, rett beskyttelse for oppgaven, og ikke minst – rett stil!

ØYEVERN

ÅNDEDRETTSVERN

For å kunne utføre sine vitale funksjoner både i dag og i fremtiden, må du beskytte lungene dine mot skadelige partikler. Noen partikler er ikke bare ubehagelige å puste, men faktisk så skadelige at de kan forårsake livslang og noen ganger dødelig sykdom.

ÅNDEDRETTSVERN