In English På Norsk På Dansk Suomeksi русский язык

Mer om ögonskydd

Skiss över märkning av bågar

Märkning av bågar

(a) Tillverkare
(b) Nummer på EN standard
(c) Tillämpliga användningsområden.
Ingen märkning = basanvändning (glasögon)
3 = Vätskor (korgglasögon, visir)
4 = Dammpartiklar > 5µm (korgglasögon)
5 = Gas och små dammpartiklar < 5µm (korgglasögon)
8 = Kortslutning elektriska ljusbågar (visir)
9 = Smält metall och heta ämnen. (korgglasögon, visir)
(d) Mekanisk resistens
S = Förstärkt fasthet
F = Hög hastighet, lågenergi anslag (6 mm stålkula i 45 m/s)
B = Hög hastighet, mediumenergi anslag (6 mm stålkula i 120 m/s)
A = Hög hastighet, högenergi anslag (6 mm stålkula i 190 m/s)
Märkning ”T” efter symbol för mekanisk resistens anger skydd
vid extrema temperaturer (FT, BT, AT)
(e) H = anpassad för liten huvudform
(f) Högsta färgtonsnummer kompatibelt med bågen

Märkning av linser

(a) Filtertyp
2 eller 2C = UV
4 = IR
5 eller 6 = Solfilter
(b) Färgtonsnummer (Utan filtertypsnummer = svetsfilter)
(c) Tillverkare
(d) Optisk klass
1= Permanent bruk
2 = Tillfälligt bruk
3 = Används i undantagsfall
(e) Mekanisk resistens (Se märkning av bågar)
(f) Övriga krav
8 = Kortslutning elektriska ljusbågar (visir)
9 = Smält metall och heta ämnen (korgglasögon eller visir)
K = Resistens mot ytskador av fina partiklar
N = Resistens mot imma.
R = Förhöjd reflektionsfaktor
Tabell över märkning av bågarTabell över märkning linser

Testmetoder för ögonskydd

Mekanisk test enligt EN 166 (Förstärkt fasthet) görs bl.a. genom att en stålkula med diametern 22 mm släpps på skyddsglaset med en hastighet av 5,1m/s. ”S” anger att denna test har genomförts.

Tilläggstest för skydd mot partiklar med hög hastighet

Stålkula med diametern 6 mm används och skjuts på skyddsglaset.
Lågenergi anslag 45 m/s märks med ”F”. (Glasögon, Korgglasögon, Visir)
Mediumenergi anslag 120 m/s märks med ”B”. (Korgglasögon, Visir)
Högenergi anslag 190 m/s märks med ”A”. (Visir)

Optisk test
Den optiska kvaliteten på ögonskyddet delas in i 3 klasser. Linsen märks med 1, 2 eller 3.
Klass 1 är den bästa klassen när det gäller optiska egenskaper.

Svetsmärkning
EN-standarder

Standard Beskrivning
EN 166 Ögonskydd, krav och specifikationer.
EN 167 Ögonskydd, optiska testmetoder.
EN 168 Mekaniska testmetoder. Beskriver de olika mekaniska testmetoderna i enlighet med kraven i EN 166 och andra standarder för ögonskydd.
EN 169 Ögonskydd, svetsfilter.
EN 170 Beskriver krav på filter mot UV-strålning.
EN 171 Beskriver krav på filter mot IR-strålning.
EN 172 Solglasögon för yrkesbruk, även vid bländning.
EN 175 Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning.
EN 207/208 Filter mot laserstrålning/Filter för justering av laser.
EN 379 Ögonskydd, svetsfilter med automatiskt nedbländande svetsglas (omställbar ljusflödestransmittans eller dubbel ljusflödestransmittans).
EN 1731 Ögon- och ansiktsskydd med trådnät mot mekaniska risker och/eller värme för yrkesbruk eller annat bruk.
Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn

Tel: 0321-67 73 00. Fax: 0321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com