In English På Norsk På Dansk Suomeksi русский язык

Dämpningsnivåer

För att förenkla valet har vi delat upp skydden i tre nivåer.

Level 1. Bra dämpning som passar till lättare buller i industrimiljöer. Särskilt bra dämpning vid mellan och höga frekvenser.

Level 2. Högre dämpning i både låga och höga frekvenser, för en mer krävande bullermiljö.

Level 3. Extra hög dämpning vid framför allt mellan och låga frekvenser.

Graf över dämpningsnivåer

Tabellen ger en vägledning i val av produkt och bygger på förväntat värde under hörselkåpan på mellan 70 och 80 dB(A). För att vara helt säker på att man väljer rätt, ska ljudmiljön man arbetar i mätas och beräknas tillsammans med hörselskyddets dämpningsvärden.

Tabellen ger en vägledning i val av produkt och bygger på förväntat värde under hörselkåpan på mellan 70 och 80 dB(A). För att vara helt säker på att man väljer rätt, ska ljudmiljön man arbetar i mätas och beräknas tillsammans med hörselskyddets dämpningsvärden.

Det är viktigt att välja ett skydd som inte ”överdämpar”. Vi tål bara en viss mängd buller per dag innan vi riskerar att få bestående hörselskador. Faktorer som påverkar är bullrets intensitet och tiden vi vistas i den bullriga miljön. Exempelvis påverkas vi lika mycket av 15 minuter i 100 dB(A) som 8 timmar i 85 dB(A). Kom också ihåg att det är inte bara på arbetsplatsen som din hörsel kan påverkas av buller.

För att på bästa sätt skydda sin hörsel är det viktigt att veta, dels vilka ljudnivåer som finns i den omgivande miljön och dels i vilka frekvenser ljudet förekommer. Därför ska ljudmiljön man arbetar i mätas. Resultatet av den uppmätta ljudmiljön använder man när man ska välja sitt hörselskydd. Varje hörselskydds redovisade dämpningsförmåga tillsammans med resultatet av den uppmätta ljudmiljön ger en bild av vilket förväntat skydd ett hörselskydd ger.

Ett väl anpassat skydd har en ljudnivå mellan 70 och 80 dB(A) under hörselkåpan. Detta för att man inte ska bli isolerad och det ska finnas möjlighet att uppfatta ljud i den omgivande miljön. Har man valt rätt skydd ger det betydligt större möjlighet till att det kommer att användas hela arbetspasset vilket är en förutsättning för att man ska uppnå önskad skyddseffekt. Även kortare tids ”slarv” kan kraftigt reducera effekten av hörselskyddet.


Metoder för mätning

Hörselskyddets dämpningsförmåga beskrivs i nedanstående metoder. De olika dämpningsvärdena anges för varje hörselskydd i produktavsnittet eller i bruksanvisningen till respektive skydd.

Oktavbandsmetoden

används för att bestämma ett hörselskydds dämpning uttryckt i medelvärde och standardavvikelse i de åtta oktavband som standarden kräver.

H-M-L

används för att bestämma hörselskyddets dämpning i hög- (H), mellan- (M) respektive lågfrekvens-dominerat (L) buller.

SNR - (Single Number Rating)

är en förenklad beskrivning av hörselskyddets dämpning. Ett värde beräknas utifrån hörselskyddets oktavbandsvärden.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn

Tel: 0321-67 73 00. Fax: 0321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com