In English På Norsk På Dansk Suomeksi русский язык

Testning och märkning

Filtrerande halvmasker testas och godkänns enligt EN 149:2001+A1:2009. I testet används paraffinolja som aerosol för att simulera partiklar, dvs. maskerna utsätts för vätskeformiga partiklar vilka normalt sett är svårare att filtrera än fasta partiklar med denna typ av mask. Andningsmotståndet får inte heller överstiga fastställda nivåer vid olika luftflöden.

Filtrerande halvmasker kan också genomgå dolomittest enligt EN 149:2001+A1:2009, där man simulerar en förhöjd nivå av fasta partiklar liknande situationen i t.ex. en gruva. Masker som efter dolomittest klarar kraven för filtreringsgrad och andningsmotstånd får märkas D.

Masker märkta R = Reusable. Dessa får användas under mer än ett arbetspass, förutsatt att tillverkaren tillhandahåller instruktion för hur masken ska rengöras. Dolomittest är obligatoriskt för att få märka masker R.

Masker märkta NR = Not Reusable. Dessa får användas under maximalt ett arbetspass och ska därefter kastas. Dolomittest är frivilligt för masker märkta NR.
Om masken skadats eller vid känsla av ökat andningsmotstånd ska den dock alltid bytas ut.

Märkning

Filtrerande halvmasker som har testats och godkänts enligt EN 149:2001+A1:2009 ska minst märkas med:
Namn/varumärke/annat som identifierar tillverkaren/distributören
Typ av mask och skyddsklass
Nummer och utgivningsår för EN-standarden
CE-symbolen och benämning för anmält organ

Batchmärkning kan finnas med som komplement.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn

Tel: 0321-67 73 00. Fax: 0321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com