In English På Norsk På Dansk Suomeksi русский язык

Skyddsklasser

FFP2FFP3

Filtrerande halvmasker godkänns i skyddsklasserna FFP1, FFP2 och FFP3 och måste uppfylla krav på t.ex. hur effektivt partiklar avskiljs, andningsmotstånd och inläckage. En högre klass täcker även in de lägre. Zeklers filtrerande halvmasker finns i skyddsklasserna FFP2 och FFP3.

Skyddsfaktorn är ett mått på en skyddsutrustnings förmåga att reducera hälsorisker. Vilken skyddsfaktor en filtrerande halvmask ger bestäms av summan av läckagen från omgivningen. Skyddsfaktorn anger maskens förmåga att rena luften och man anger upp till hur många gånger det hygieniska gränsvärdet som den filtrerande halvmasken kan användas.

Begreppet skyddsfaktor kan användas som hjälpmedel vid val av filtrerande halvmask - ju farligare luftföroreningar det finns i omgivningen, desto högre skyddsfaktor måste masken ge. I EN 529:2005 finns en förteckning över de nominella skyddsfaktorer som gäller för filtrerande halvmasker.

Följande filtreringsgrader och nominella skyddsfaktorer gäller för filtrerande halvmasker som godkänts enligt EN 149:2001+A1:2009:

Skydds- klass EN 149:2001+A1:2009
filtreringsgrad, paraffinolja
Nominell skyddsfaktor enligt EN 529:2005
FFP1* 80% 4
FFP2** 94% 12
FFP3*** 99% 50

* Ej mot cancerogena och radioaktiva ämnen, mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller mot biokemiska ämnen (enzymer, hormoner).
** Ej mot mikroorganismer (virus, sporer) eller biokemiska ämnen (enzymer, hormoner).
*** Skyddar mot alla typer av partiklar.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn

Tel: 0321-67 73 00. Fax: 0321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com