På Svenska In English På Dansk Suomeksi русский язык

Mer om øyevern

Skisse over merking av brillestenger

Merking av innfatning

(a) Produsent
(b) Nummer på EN standard
(c) Passende bruksområder.
Ingen merking = Generell bruk (vernebriller)
3 = Væske (vernebriller, visir)
4 = Støvpartikler > 5µm (kapselbriller)
5 = Gass og små støvpartikler < 5µm (kapselbriller)
8 = Kortslutning elektriske lysbuer (visir)
9 = Smeltet metall og varme stoffer. (kapselbriller, visir)
(d) Mekanisk resistent
S = Forhøyet slagfasthet
F = Høy hastighet, lavenergi anslag (6 mm stålkule i 45 m/s)
B = Høy hastighet, mediumenergi anslag (6 mm stålkule i 120 m/s)
A = Høy hastighet, høyenergi anslag (6 mm stålkule i 190 m/s)
Merking ”T” etter symbol for mekanisk resistent angir beskyttelse
ved ekstreme temperaturer (FT, BT, AT)
(e) H = Tilpasset liten hodeform
(f) Highest shade number compatibility with the frame
Skisse over merking av linser

Merking av linser

(a) Filtertype
2 eller 2C = UV
4 = IR
5 eller 6 = Solfilter
(b) Mørkhetsgrad (Uten filtertypenummer = Sveisefilter)
(c) Produsent
(d) Optisk klasse
1= Permanent bruk
2 = Periodisk bruk
3 = Brukes i unntaksvis
(e) Mekanisk resistent (Se merking av innfatning)
(f) Øvrige krav
8 = Kortslutning elektriske lysbuer (visir)
9 = Smeltet metall og varme stoffer (kapselbriller eller visir)
K = Resistent mot overflateskader av fine partikler
N = Resistent mot dugg
R = Forhøyet refleksfaktor
Tabell over merking av brillestengerTabell over merking av linser

Testmetoder for øyevern.

Mekanisk test iht. EN 166 (Forhøyet slagfasthet) utføres ved at en stålkule med diameter 22 mm, slippes på øyevernet med en hastighet av 5,1m/s. ”S” angir at denne testen er bestått.

Tilleggstest for beskyttelse mot partikler med høy hastighet.

Stålkule med diameter på 6 mm skytes på øyevernet.
Lav energi anslag 45 m/s merkes med ”F”. (Vernebriller, kapselbriller, visir)
Medium energi anslag 120 m/s merkes med ”B”. (Kapselbriller, visir)
Høy energi anslag 190 m/s merkes med ”A”. (Visir)

Optisk test
Den optiske kvaliteten på øyevernet deles inn i 3 klasser. Linsen merkes med 1, 2 eller 3.
Klasse 1 er den beste klassen når det gjelder optiske egenskaper.

Sveisemerking
EN-standarder

Standarder Beskrivelse
EN 166 Øyevern, krav og spesifikasjoner.
EN 167 Øyevern, optiske testmetoder.
EN 168 Mekaniske testmetoder. Beskriver de ulike
mekaniske testmetodene iht. kravene i EN 166 og andre standarder for øyevern.
EN 169 Øyevern, sveisefilter.
EN 170 Beskriver krav på filter mot UV-stråling.
EN 171 Beskriver krav på filter mot IR-stråling.
EN 172 Solbriller til yrkesbruk, også ved blending.
EN 175 Øye og ansiktsvern til bruk ved sveising.
EN 207/208 Linser mot laserstråling/ linser for justering av laser.
EN 379 Øyevern, sveisefilter med automatisk ned blendende sveiseglass (variabel eller dobbelt filter).
EN 1731 Øye- og ansiktsvern med trådnett mot mekaniske risker og/eller varme for yrkesbruk eller annet bruk.
Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com