På Svenska In English På Dansk Suomeksi русский язык

Mer om hørselvern

Hva er lyd?

Lyd er i luft, vann, metall og tre. Lyd er svingninger, vibrasjoner eller bølger som høreorganene våre oppfatter dersom de ligger mellom bestemte hastigheter.

Lyd defineres i terminologien som frekvens og intensitet.
Frekvens er antallet lydbølger pr sek. Måles i Hertz (Hz)

Intensitet er trykket fra lydbølgene som representerer lydvolumet. Måles i Desibel (dB)

Hva er støy?

Støy er en ikke ønsket lyd.
I følge en grundigere definisjon er støy for den enkelte og miljøet ubehagelig og irriterende lyder som belaster eller skader fysisk eller mentalt.

Metoder for måling

A-veid ekvivalent lydnivå,
Gjennomsnittlig vektet lydtrykknivå innenfor frekvensområdet målt ved vekting filter A i henhold til Standarden EN 61672-1.
Benevnes også som lydnivå og angis i enheten dB(A)

C-veid ekvivalent lydnivå,
Gjennomsnittlig vektet lydtrykknivå innen det hørbare frekvensområdet målt ved vekting filter C.
Benevnes også som lydnivå og angis i enheten dB(C)
Vekting filter C brukes ved måling av høye impulslyder, dvs. lyd med en varighet kortere enn 1 sekund. Brukes også sammen med vekting filter A i forbindelse med HML metoden.

LEX,8h
Daglig støyeksponeringstid, 8 timers arbeidsdag.
Motsvarer A-vektet lydtrykknivå normalisert til en 8-timers arbeidsdag.
Omfatter all støy på arbeidsplassen, inklusive impulsstøy.

Grenseverdier

Grenseverdier er iht. Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EG

Nedre tiltaksverdi 80 dB(A)/135 dB(C)
Dersom støyeksponeringen er lik eller overstiger den nedre tiltaksverdien skal den ansatte ha tilgang til hørselvern.

Øvre tiltaksverdi 85 dB(A)/137 dB(C)
Dersom støyeksponeringen er lik eller overstiger den øvre tiltaksverdien skal den ansatte bruke hørselvern.

Grenseverdi 87 dB(A)/140 dB(C)
Under ingen omstendigheter skal eksponeringen for den ansatte overstige grenseverdien. Ved arbeid i miljø med støy over grenseverdi skal hørselvern benyttes slik at grensen for eksponering senkes til riktig nivå.
OBS! Nasjonale avvik fra direktivet kan forekomme.

 

Det er viktig å bruke hørselvernet hele tiden!

Vi tåler kun en viss mengde støy pr. dag før vi risikerer å få hørselskader.
Faktorer som påvirker er støyens intensitet og tiden vi oppholder oss i det støyfylte miljøet. Vi kan for eksempel påvirkes like mye av 15 minutter i 100dB(A) som 8 timer i 85 dB(A).
Det er derfor viktig å beskytte seg hele tiden når en oppholder seg i støyfylte miljøer.
Også kortere avbrekk i løpet av dagen hvor hørselvernet ikke benyttes kan redusere beskyttelsen betraktelig.
Et komfortabelt hørselvern med riktig tilpasset demping til det miljøet man jobber i, er et godt utgangspunkt for å bevare hørselen.
Husk at det ikke bare er på arbeidsplassen du blir utsatt for støy.
I hverdagen utsettes vi hele tiden for ulike støykilder, disse må også regnes med i den totale mengde støy vi blir utsatt for.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com