På Svenska In English På Dansk Suomeksi русский язык

Dempingsnivåer

For å forenkle valget har vi delt hørselvernet i tre nivåer.

Nivå 1. Bra demping som passer til lavere støynivå i industrimiljøer. Særskilt bra demping ved mellom- og høye frekvenser.

Nivå 2. Høyere demping i både lave og høye frekvenser, for et mer krevende støymiljø.

Nivå 3. Ekstra høy demping først og fremst ved mellom- og lavfrekvenser.

Graf over dempingsnivåer

Tabellen gir veiledning i valg av produkt og bygger på forventede verdier under øreklokken på mellom 70 og 80 dB(A). For å være helt sikker på at man velger riktig, skal lydmiljøet man arbeider i måles og beregnes sammen med hørsesvernets dempingsverdier.

Tabellen gir veiledning i valg av produkt og bygger på forventede verdier under øreklokken på mellom 70 og 80 dB(A). For å være helt sikker på at man velger riktig, skal lydmiljøet man arbeider i måles og beregnes sammen med hørsesvernets dempingsverdier.

Det er viktig å velge et hørselvern som ikke ”overdemper”. Vi tåler bare en viss mengde støy pr. dag uten å risikere å utvikle hørselskader. Faktorer som påvirker forholdet er støyens intensitet og tiden vi oppholder oss i det støyende miljøet. Eksempelvis påvirkes vi like mye av 15 minutter i 100 dB(A) som 8 timer i 85 dB(A). Vær også oppmerksom på at det ikke bare er på arbeidsplassen hørselen din påvirkes av støy.

For å kunne beskytte hørselen på best mulig måte er det viktig å kjenne til hvilke lydnivåer som finnes i omgivelsene, og frekvensene på lyden. Derfor skal lydmiljøet man arbeider i måles. Resultatet av målingene brukes når man velger hørselvern. Hvert hørselverns oppgitte dempingsevne sammen med resultatet av målingene, gir et bilde på hvilken forventet beskyttelse hørselvernet gir.

Et godt tilpasset hørselvern har et lydnivå på mellom 70 og 80 dB(A) i øreklokken. Dette for at man ikke skal bli isolert. Det skal være mulighet for å oppfatte lyd i omgivelsene. Riktig valg av beskyttelse gir betydelig større mulighet for at hørselvernet brukes hele arbeidsøkten. Dette er en forutsetning for at man skal oppnå ønsket beskyttelseseffekt. Selv kortere tids ”slurv” kan redusere effekten av hørselvernet kraftig.


Metoder for måling

Hørselvernets dempingsevne beskrives i nedenstående metoder. De ulike dempingsverdiene angis for hvert hørselvern i produktavsnittet, eller i bruksanvisningen til de respektive vern.

Oktavbåndsmetoden

brukes for å bestemme hørselvernets demping uttrykt i gjennomsnittlig lyddemping og standardavvik i de åtte oktavbånd som standarden krever.

H-M-L

brukes for å bestemme hørselvernets demping i høy- (H), mellom- (M) respektive lavfrekvens-dominert (L) støy.

SNR - (Single Number Rating)

er en forenklet beskrivelse av hørselvernets demping. En verdi beregnes ut fra hørselvernets oktavbåndsverdi.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com