På Svenska In English På Dansk Suomeksi русский язык

Testing og merking

Filtrerende halvmasker godkjennes i beskyttelsesklassene FFP1, FFP2 og FFP3, og må oppfylle krav til f.eks. hvor effektivt partikler skilles ut, pustemotstand og lekkasje fra omgivelsene. En høyere klasse dekker også de lavere. Zeklers filtrerende halvmasker finnes i beskytelsesklassene FFP2 og FFP3.

Filtrerende halvmasker testes og godjennes i samsvar med EN 149:2001+A1:2009. I testen brukes parafinolje som aerosol for å simulere partikler, dvs. maskene utsettes for væskeformede partikler, som normalt er verre å filtrere enn faste partikler med denne type masker. Pustemotstanden kan heller ikke overstige fastsatte nivåer ved ulike luftstrømmer.

Filtrerende halvmasker kan også gjennomgå dolomit-test i samsvar med EN 149:2001+A1:2009, der man simulerer forhøyede nivåer av faste partikler lik forholdene i f.eks. en gruve. Masker som etter en dolomit-test oppfyller kravene til filtreringsgrad og pustemotstand, kan merkes D.

Masker merket R = Reusable. Disse kan brukes i mer enn èn arbeidsøkt, forutsatt at produsenten har laget bruksanvisning for hvordan masken skal rengjøres. Dolomit-test er obligatorisk for å kunne merke masker med R.

Masker merket NR = Not Reusable. Disse kan brukes i maksimum èn arbeidsøkt og skal deretter kastes. Dolomit-test er ikke påkrevd for masker merket NR.
Dersom masken skades eller man føler økt pustemotstand, skal den byttes.

Merking

Filtrerende halvmasker som er blitt testet og godkjent i samsvar med EN 149:2001+A1:2009 skal minst merkes med:

• Navn/varemerke/annet som identifiserer
  produsenten/leverandøren
• Type maske og beskyttelsesklasse
• Nummer og opprinnelsesår for EN-standarden
• CE-symbolet og navn på kontrollinstans

Batchmerking kan også være aktuelt.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com