På Svenska In English På Dansk Suomeksi русский язык

Beskyttelsesklasser

FFP2FFP3

Filtrerende halvmasker godkjennes i beskyttelsesklassene FFP1, FFP2 og FFP3, og må oppfylle krav til f.eks. hvor effektivt partikler skilles ut, pustemotstand og lekkasje fra omgivelsene. En høyere klasse dekker også de lavere. Zeklers filtrerende halvmasker finnes i beskytelsesklassene FFP2 og FFP3.

Beskyttelsesfaktoren forteller om åndedrettsvernets evne til å redusere helsefarer. Hvilken beskyttelsesfaktor en filtrerende halvmaske gir avgjøres av omfanget av lekkasjen fra omgivelsene. Beskyttelsesfaktoren forteller om maskens evne til å rense luften og det oppgis også hygienisk grenseverdi for når den kan brukes.

Begrepet beskyttelsesfaktor kan brukes som hjelpemiddel ved valg av filtrerende halvmasker - jo farligere luften i omgivelsene er, dessto høyere beskyttelsesfaktor må masken ha. I EN 529:2005 er det fortegnelse over de nominelle beskyttelsesfaktorer som gjelder for filtrerende halvmasker.

Følgende filtreringsgrader og nominelle beskyttelsesfaktorer gjelder for filtrerende halvmasker som er godkjent i samsvar med EN 149:2001+A1:2009:

Beskyttelses-
klasse
EN 149:2001+A1: 2009
filtreringsgrad, parafinolje
Nominell beskyttelsesfaktor i samsvar med EN 529:2005
FFP1* 80% 4
FFP2** 94% 12
FFP3*** 99% 50

* Ikke mot kreftfremkallende og radioaktive stoffer, mikroorganismer (bakterier, virus, sporer), eller mot biokjemiske stoffer (enzymer, hormoner).
** Ikke mot mikroorganismer (virus, sporer) eller biokjemiske stoffer (enzymer, hormoner).
*** Beskyttelse mot alle typer partikler.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com