På Svenska På Norsk På Dansk Suomeksi русский язык

Lisätietoja kuulonsuojauksesta

Mitä on ääni?

Ääni on mekaanista aaltoliikettä.  Ääniaalto etenee väliaineessa ts. materiaalissa, nesteessä tai kaasussa.

Ääni määritetään termeissä frekvenssi ja intensiteetti.
Frekvenssi eli värähdysliikkeen taajuus on ääniaaltojen määrä per sekunti. Mitataan Hertzeissä (Hz)

Intensiteetti ääniaallon paineen vaihtelu, joka edustaa äänen voimakkuutta. Mitataan Desibeleissä (dB)

Mikä ääni on melua?

Melu on ei-toivottua ääntä.
Melu on ääntä, joka koetaan epämiellyttävänä tai häiritsevänä, tai joka on muulla tavoin terveydelle vahingollista tai hyvinvoinnille haitallista (fyysisesti tai psyykkisesti).

Mittaustapoja

A-painotus
Yleisin on ns. A-suodatin, jolloin melutason mittaukseen käytetään merkintää dB (A).
A-painotusta käytetään, kun melua mitataan kuulemisen tai kuulovaurion kannalta.

C-painotus
C -painotusta käytetään impulssimelun mittauksessa.
Paljon käytetty sana on äänenvoimakkuus, yksikkö dB(C)
C-painotettua suodatinta käytetään mitattaessa lyhytkestoisia, korkeita impulssiääniä ts. lyhyempiä kuin 1 sek. Käytetään myös yhdessä A-suodattimen kanssa HML metodissa.

LEX,8h
Päivittäinen melualtistustaso kahdeksan tunnin työpäivänä.
A-painotettu äänenpainetaso normalisoidaan kahdeksan tunnin työpäivälle. Kattaa kaiken työssä koettavan melun, mukaan lukien impulssimelun.

Raja-arvoja

Meludirektiivin 2003/10/EY määräyksiä:

Alempi toiminta-arvo 80 dB(A)/135 dB(C)
Jos melutaso on sama, tai ylittää kahdeksan tunnin työpäivän aikana 80dB, työntekijä saa halutessaan kuulonsuojaimet käyttöönsä.

Ylempi toiminta-arvo 85 dB(A)/137 dB(C)
Jos melutaso on sama tai ylittää 85dB kuulonsuojaimia on käytettävä.

 

Päivittäisen melualtistuksen raja-arvo on 87dB
Jos työntekijän altistuminen ylittää raja-arvon, työnantajan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.

 

On tärkeää käyttää kuulonsuojausta 100 % työajasta!

Ihminen sietää melua päivittäin vain rajoitetusti. Päivittäisen meluannoksen suuruus riippuu altistumisajasta ja äänenvoimakkuudesta. Esimerkiksi 15 minuuttia 100dB(A) melussa on sama kuin 8 tuntia 85 dB(A) melussa.
Tämän vuoksi on erittäin tärkeää käyttää kuulonsuojainta koko työpäivän ajan. Lyhyemmätkin ”huolimattomuudet” päivän aikana voivat vaikuttaa merkittävästi kokonaissuojaukseen.
Kuulonsuojaimien valinnassa otetaan huomioon useita tekijöitä, kuten suojaimien mukavuus, käyttöolosuhteet ja melu.
Muistathan, että työympäristö ei ole ainoa paikka, jossa melu voi vahingoittaa kuuloasi.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com