På Svenska På Norsk In English Suomeksi русский язык

Mere om høreværn

Hvad er lyd?

Lyd er mekaniske bølger, hvor et oscillerende tryk overføres gennem et materiale, væske eller gas.

Lyd defineres i termerne frekvens og intensitet.
Frekvens er antallet af lydbølger pr. sekund. Måles i hertz (Hz)

Intensitet er trykket fra lydbølgen, som repræsenterer lydvolumen. Måles i decibel (dB)

Hvad er støj?

Støj er en ikke-ønskværdig lyd.
Ifølge en grundigere definition er støj en for individet og miljøet ubehagelig og forstyrrende lyd, som belaster eller skader organismen fysisk eller psykisk.

Metoder til måling

A-vægtet lydtrykniveau,
Vægtet gennemsnit af lydtrykniveauet inden for det hørbare frekvensområde målt med vægtningsfilter A iht. standarden SS-EN 61672-1.
Benævnes også lydniveau og angives i enheden dB(A)
Vægtningsfilter A efterligner høregrænsekurvens form og anvendes til bedømmelse af f.eks. høreskaderisiko.

C-vægtet lydtrykniveau,
Vægtet gennemsnit af lydtrykniveauet inden for det hørbare frekvensområde målt med vægtningsfilter C.
Benævnes også lydniveau og angives i enheden dB(C)
Vægtningsfilter C anvendes ved måling af høje impulslyde, dvs. lyd med en varighed kortere end 1 sekund. Anvendes også sammen med vægtningsfilter A ved brug af HML-metoden.

LEX,8h
Dagligt støjeksponeringsniveau, 8 timers arbejdsdag.
Svarer til A-vægtet lydtrykniveau normaliseret til en otte timers arbejdsdag. Omfatter alt støj på arbejdspladsen, inklusive impulsstøj.

Grænseværdier

Grænseværdier iht. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2003/10/EF

Nedre indsatsværdier 80 dB(A)/135 dB(C)
Hvis støjeksponeringen er lig med eller overstiger en af de nedre indsatsværdier, skal arbejdstageren have adgang til høreværn.

Øvre indsatsværdier 85 dB(A)/137 dB(C)
Hvis støjeksponeringen er lig med eller overstiger en af de øvre indsatsværdier, skal
der anvendes høreværn.

 

Grænseværdier 87 dB(A)/140 dB(C)
Under ingen omstændigheder må eksponeringen af arbejdstageren overstige grænseværdien. Ved arbejde i miljø med støjeksponering over grænseværdien, skal der vælges høreværn, så grænsen for eksponering sænkes til det rigtige niveau.
OBS! Nationale afvigelser fra direktivet kan forekomme.

 

Det er vigtigt at anvende beskyttelsen hele tiden!

Vi tåler kun en vis mængde støj pr. dag, før vi risikerer at få varige høreskader. Faktorer, som påvirker, er støjens intensitet og tiden, vi opholder os i det støjende miljø. Eksempelvis påvirkes vi lige så meget af 15 minutter i 100 dB(A) som 8 timer i 85 dB(A).
Det er derfor vigtigt, at høreværnet bliver siddende på hele tiden, når man opholder sig i et støjende miljø. Selv kortere tids ”sjusk” i løbet af dagen kan påvirke den forventede beskyttelse betydeligt.
Et komfortabelt høreværn med godt tilpasset dæmpning til det miljø, man opholder sig i, er et godt udgangspunkt for at kunne bevare hørelsen.
Husk også, at det ikke kun er på arbejdspladsen, at din hørelse kan påvirkes af støj. I hverdagen udsættes vi hele tiden for forskellige støjkilder; disse skal også regnes med til den totale mængde støj, vi udsættes for.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com