På Svenska På Norsk In English Suomeksi русский язык

Dæmpningsniveauer

For at forenkle valget har vi opdelt høreværnene i tre niveauer.

Level 1. God dæmpning, som passer til lettere støj i industrimiljøer. Særlig god dæmpning ved mellem og høje frekvenser.

Level 2. Højere dæmpning i både lave og høje frekvenser, til et mere krævende støjmiljø.

Level 3. Ekstra høj dæmpning ved primært mellem og lave frekvenser.

Graf over dæmpningsniveauer

Tabellen giver en vejledning i valg af produkt og bygger på en forventet værdi under koppen på mellem 70 og 80 dB(A). For at være helt sikker på at man vælger rigtigt, skal lydmiljøet, som man arbejder i, måles og beregnes sammen med høreværnets dæmpningsværdier.

Tabellen giver en vejledning i valg af produkt og bygger på en forventet værdi under koppen på mellem 70 og 80 dB(A). For at være helt sikker på at man vælger rigtigt, skal lydmiljøet, som man arbejder i, måles og beregnes sammen med høreværnets dæmpningsværdier.

Det er vigtigt at vælge et høreværn, som ikke "overdæmper". Vi tåler kun en vis mængde støj pr. dag, før vi risikerer at få varige høreskader. Faktorer, som påvirker, er støjens intensitet og tiden, vi opholder os i det støjende miljø. Eksempelvis påvirkes vi lige så meget af 15 minutter i 100 dB(A) som 8 timer i 85 dB(A). Husk også, at det ikke kun er på arbejdspladsen, at din hørelse kan påvirkes af støj.

For at beskytte sin hørelse på den bedste måde er det vigtigt at vide, dels hvilke lydniveauer der forekommer i det omgivende miljø, og dels i hvilke frekvenser lyden forekommer. Derfor skal lydmiljøet, man arbejder i, måles. Resultatet af det opmålte lydmiljø anvender man, når man skal vælge sit høreværn. Hvert høreværns dokumenterede dæmpningsevne sammen med resultatet af det opmålte lydmiljø giver et billede af, hvilken forventet beskyttelse et høreværn giver.

Et godt tilpasset høreværn har et lydniveau på mellem 70 og 80 dB(A) under koppen. Dette for at man ikke skal blive isoleret, og der skal være mulighed for at opfatte lyd i det omgivende miljø. Når man har valgt det rigtige høreværn, giver det betydeligt større mulighed for, at det vil være i brug i hele arbejdspasset, hvilket er en forudsætning for, at man kan opnå den ønskede beskyttelseeffekt. Selv kortere tids "sjusk" kan reducere effekten af høreværnet kraftigt.

 

Metoder til måling

Høreværnets dæmpningsevne beskrives med nedenstående metoder. De forskellige dæmpningsværdier angives for hvert høreværn i produktafsnittet eller i brugsanvisningen til det respektive høreværn.

Oktavbåndsmetoden

bruges til at bestemme et høreværns dæmpning udtrykt i middelværdi og standardafvigelse i de otte oktavbånd, som standarden kræver.

H-M-L

bruges til at bestemme høreværnets dæmpning i henholdsvis høj- (H), mellem- (M) og lavfrekvensdomineret (L) støj.

SNR - (Single Number Rating)

er en forenklet beskrivelse af høreværnets dæmpning. En værdi beregnes ud fra høreværnets oktavbåndsværdier.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com