På Svenska På Norsk In English Suomeksi русский язык

Testning og mærkning

Filtrerende halvmasker testes og godkendes iht. EN 149:2001+A1:2009. I testen anvendes paraffinolie som aerosol for at simulere partikler, dvs. maskerne udsættes for partikler i væskeform, hvilket i almindelighed er vanskeligere at filtrere end faste partikler med denne type maske. Åndedrætsmodstanden må heller ikke overstige fastsatte niveauer ved forskellige luftmængder.

Filtrerende halvmasker kan også gennemgå dolomittest iht. EN 149:2001+A1:2009, hvor man simulerer et forhøjet niveau af faste partikler svarende til situationen i f.eks. en mine. Masker, som efter dolomittest klarer kravene til filtreringsgrad og åndedrætsmodstand, må mærkes D.

Masker mærkede R = Reusable. Disse må anvendes i mere end ét arbejdspas, forudsat at producenten leverer instruktion i, hvordan masken rengøres. Dolomittest er obligatorisk for at kunne mærke masker R.

Masker mærkede NR = Not Reusable. Disse må anvendes i maksimalt et enkelt arbejdspas og skal derefter kasseres. Dolomittest er frivillig for masker mærket NR..
Hvis masken bliver beskadiget, eller man mærker øget åndedrætsmodstand, skal den dog altid udskiftes.

Mærkning

Filtrerende halvmasker, som er testet og godkendt iht. EN 149:2001+A1:2009, skal mindst mærkes med:

• Navn/varemærke/andet, som identificerer   producenten/distributøren
• Type af maske og beskyttelsesklasse
• Nummer og udgivelsesår for EN-standarden
• CE-symbolet og benævnelse for anmeldt organ

Batchmærkning kan findes som supplement.

Copyright © Skydda PPE AB

Skydda PPE AB, Att: Zekler

Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Sweden

Phone: +46-321-67 73 00. Fax: +46-321-67 72 96

E-mail: info@zekler.com